english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romano džaniben - on-line přístup k romským textům

Archiv časopisu Romano džaniben on-line a Metodiky pro výuku romštiny

Od roku 2015 pracujeme na zveřejňování celého archivu časopisu Romano džaniben online a průběžném zveřejňování dalších čísel časopisu. V současné době jsou dostupná on-line již všechna čísla časopisu publikovaná od roku 1994 - viz archiv on-line/vyhledávání.
 
Zároveň se postupně věnujeme zpracovávání metodik pro výuku romštiny na základě původních romských textů publikovaných v časopise Romano džaniben od roku 1994. Metodiky jsou zpracované jako jazykové výukové hodiny, ovšem významným způsobem reflektují nejen jazykovou, ale i obsahovou stránku vybraných příspěvků. 
 

Archiv on-line
Metodiky
Sponzoři

Archiv on-line nabízí k volnému stažení ve formátu pdf plné texty příspěvků publikovaných v časopise Romano džaniben od roku 2000 s výjimkou aktuálního ročníku.Předplatitelé časopisu mají přístup i k celému obsahu aktuálního ročníku, ze kterého je pro ostatní dostupná pouze revuální část.
Všichni návštěvníci archivu mohou využít možnosti prohlížení archivu časopisu po jednotlivých číslech i tematického vyhledávání

Metodiky (včetně vybraných úryvků textů a pracovních listů pro studenty) jsou zájemcům volně dostupné ke stažení a použití v jejich hodinách romštiny. Abychom vyučujícím usnadnili případnou úpravu připravených metodik, textů a pracovních listů, zveřejňujeme metodiky nejen ve formátu pdf, ale i doc.

Kromě popisu pracovního postupu obsahují metodiky i romský překlad klíčových frází k realizaci jednotlivých aktivit, abychom tak podpořili maximální používání romštiny i při vedení jednotlivých hodin.

Metodiky zpracovali:
Pavel Kubaník, Helena Sadílková, Lada Viková

Budeme vděčni za vaše komentáře k metodikám i použitému jazyku a sdílení vlastních inovací jednotlivých navržených metodik.
Kontaktní adresa: redakce@dzaniben.cz


Metodiky pro výuku romštiny byly dosud zpracovány k těmto textům:

 

Úroveň A1:

Eliášová, Irena. O kham zadžal tosarla / Slunce zapadá už ráno:  Nevo dživipen / Nový život. Romano džaniben 2012, č. 2, s. 116-131.
[téma: Konverzace jako charakteristika osob a situací]

Fabiánová, Tera. Phosaďi luluďi / Bodlák. (Překlad Milena Hübschmannová + Autorčina česká verze). Romano džaniben 2000, č. 3, s. 88-89.
[téma: Setkání s romskou poezií]

Miková, Stáňa. U na dela peske smirom u na dela / a nedá si pokoj a nedá. In Andrej Giňa, Stáňa Miková. Pozdravy z/do Rokycan. Romano Džaniben 2/12016, s. 159-191.
[rozbor literárního textu; zaměření na tvoření futura]

Scheinostová, Alena. Krajiny slov a krajiny citu – nad romskými říkadly. In: Romano džaniben 2005, ňilaj (1), s. 136-144.
[téma: Zdrobnělinyv dětských říkadlech]


Úroveň A1/A2:

 

Hellebrand, Jiří. Miri fameľija. In Amaro Romano suno – dvacetileté výročí unikátní dětské literární soutěže, Romano džaniben 1/2017. 
[popis rodiny a autentické situace mluvčího]

Hübschmannová, Milena. O mém životě kdybych měl mluvit, tak by to byl román. Rozhovor s Antonínem Holomkem. In: Romano džaniben 2005, č. 1, s. 29-40.
[téma: Prastiben - vyhoštění jakonástrojsociální kontroly, rozhovor s pamětníkem]

Gurecká, Irena. Miri dajori. Amaro Romano suno – dvacetileté výročí unikátní dětské literární soutěže. Romano džaniben 1/2017. 
[skloňování jmen a jmenných frází]

Ort, Jan. O Roma Miroľatar / Romové z Mirole, Romano džaniben 2/2016, s. 145-158. 
[formy místních názvů: lokativní a ablativní vazby]

Tomšů, Andrea. Ahoj mamo! Amaro Romano suno – dvacetileté výročí unikátní dětské literární soutěže. Romano džaniben 1/2017. 
[porozumění  jednoduchému textu]
 

Úroveň  A2/B1:

Čajkovská, Helena. Žaneta. In Amaro Romano suno – dvacetileté výročí unikátní dětské literární soutěže, Romano džaniben 1/2017. 
[náslech a reprodukce příběhu]


Ferková, Ilona. Sar o Roma avenas pal o mariben pro Čechi / Jak přicházeli Romové po válce do Čech.Romano džaniben 1-2/1995, s. 89 – 95.
[formulace otázek a odpovědí; procvičování používání minulých časů (dokonavý / nedokonavý)]

Giňa, Andrej. Pal o Rom the pal e phuri Jožaňa / O Romovi a staré Jožaně. In Andrej Giňa, Stáňa Miková. Pozdravy z/do Rokycan. Romano Džaniben 2/12016, s. 170-178.
[vyprávění – ustálené formulace romské pohádky: samostatný přednes a možnosti překladu]

Horváthová, Lucie. Demonštracija perdal o Roma andre amaro foros. In Amaro Romano suno – dvacetileté výročí unikátní dětské literární soutěže, Romano džaniben 1/2017. 
[porozumění textu a krátká diskuse na téma setkání s diskriminací a rasismem]

Úroveň B1/B2:

Dujto baro mariben Baťizovcate / Druhá světová válka v Batizovcích. Rozhovor s Helenou Čonkovou - Joškarkou (nar. 1927). Romano džaniben 2/2014, s. 86-105.  
[dopady válečné perzekuce Romů na Slovensku – práce s psaným textem a vlastním mluveným a psaným projevem]  
 
Ilona Ferková: Vakeriben pal e Anglija / Příběhy z Anglie. Romano džaniben. ňilaj /2008, s. 86-105.  
[výpovědi o migraci do západní Evropy: Nácvik převodu textu z popisu do rozhovoru a opačně. Opakování skloňování jmen v romštině]
 
Anna Žigová; Eva Zdařilová; Petr Rubák: Zlatica Rusová. Romano džaniben. jevend/2009, s. 143-164.  
[dialektní odchylky v rámci severocentrální romštiny]
 


Úroveň  B2/C1:

Bodnárová, Zuzana. Adaj áver nána, čak i búti, i búti... / Tady nic jiného nebylo, jen práce a práce… Rozhovor s Annou Batánovicsovou a Annou Kovácsovou. In: Romano džaniben 2011, 2, s. 79-95.
[téma: Představení tzv. „áhi dialektu“ (jihocentrální dialekt romštiny)]

Beníšek, Michael. Čtyři pohádky „slovenských“ Romů ze Zakarpatské Ukrajiny. In: Romano džaniben 2014, 1, s. 113-141.
[téma: Dialektní odlišnosti ve varietách severocentrální romštiny]

 

Projekt v roce 2015-2017 finančně podpořili:


Úřad vlády ČR – program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015

 

      

Magistrát hl. m. Prahy – Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy

 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás