english | česky
home

Aktuality

Variácie identifikácií v rómskej komunite z mexickej Guadalajary

Práca ilustruje obraz života jednej komunity guadalajarských Rómov s cieľom priblíženia charakteru ich kolektívnej identity. Etnografický výskum, ktorý mu predchádzal, si predsavzal zachytiť najvýznamnejšie spôsoby, akými títo Rómovia v danom kontexte nazerajú na svoju či cudzí etnickú skupinu/identitu. Skúmaná variácia predstavy o „rómstve“ však nie je primárne nahliadaná cez „klasické“ rómske kategórie, akými sú sobášne praktiky, manželstvo, gender či príbuzenstvo. Text sa pokúsil skôr o náhľad na interakcie s majoritou, na špecifické rómske manipulácie s vplyvmi mexického prostredia a na odchýlky od tradičných noriem. Na obrazoch z každodennosti týchto ľudí som sa pokúsila ukázať, že ich kultúrne odlišnosti nie sú len vonkajšími odlišnosťami, sú to podvedomé zložky kultúry, ktoré esencializujú predstavy o svete, o sebe a o druhých a organizujú štruktúru spoločenstva paralelne s jej modifikačnými procesmi.


RDz_2015-1_s.9-34_Jamrichova.pdf:

Publikace: 1/2015
Témata: etnografie obecně
Země: Mexiko
Autor: Jamrichová, Kristína
Bibliografický odkaz: Jamrichová, Kristína. 2015. Variácie identifikácií v rómskej komunite z mexickej Guadalajary. Romano džaniben 22 (1): 9–34.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás