english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

O rasové nesnášenlivosti / (Hovory z Lán 2. října 1994)

Jednu z příčin rasové nesnášenlivosti autor spatřuje v pocitu osamělosti a existenciální nezakotvenosti. Takový člověk není schopen se otevřít, neustále hledá nějakou náhradní jistotu. V mladém věku se často stává členem nějaké kolektivity, která neustále dává najevo konfrontační postoj vůči nějaké odlišné komunitě, lišící se třeba jazykem, barvou pleti, zvyklostmi apod. Pokud rasista na někoho zaútočí fyzicky, nikdy není sám, vždycky je v nějaké partě. Na samostatnou "akci" je příliš zbabělý.
Pokus o řešení autor vidí v důsledném uplatňování občanského principu, hledání individuální viny a v naprostém vyloučení uplatňování viny kolektivní.

Publikace: 1-2/1995
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Havel, Václav
Bibliografický odkaz: Havel, Václav. 1995. O rasové nesnášenlivosti / (Hovory z Lán 2. října 1994). Romano džaniben 2 (1): 3–6.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás