english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Násilné usazování Romů v Polsku

Tento text byl přednesen na konferenci v Etnografickém muzeu v Tarnově v červnu 1994. Konference se zaměřila na násilné usazování kočovných Romů ve střední Evropě. K prvnímu pokusu o usazení Romů (v Polsku ovšem žili i Romové usedlí) došlo v roce 1952. Ale tyto snahy se setkaly s nezdarem, v Polsku někteří Romové kočují dodnes.

Publikace: 4/1994
Témata: historie obecně
Země: Polsko
Autor: Bartosz, Adam
Bibliografický odkaz: Bartosz, Adam. 1994. Násilné usazování Romů v Polsku. Romano džaniben 1 (4): –.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás