english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Jerzy Ficowski - Sownakuno (1924-2006)

Jerzy Ficowski byl známým básníkem a také znalcem židovského básníka Bruna Schulze, zavražděného nacisty v roce 1942. Na západě Polska se Ficowski potkal s Edwardem Czarneckiegem, který putoval s Romy, a spřátelil se s ním. Ficowski si získal sympatie Romů a stal se členem kočovného tábora. Své putování s Romy zúročil při psaní knihy „Polští Cikáni“. Shromáždil také mnoho poznatků o romském holocaustu. Byl prvním badatelem, který se tímto tématem zabýval. Obrovskou zásluhou J. Ficowského je objevení romské básnířky Papuszi (Bronislavy Wajs), jejíž básně přeložil z romštiny do polštiny. Poslední léta života věnoval poezii a pracím o B. Schulzovi. Obdržel několik prestižních vyznamenání.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: romské osobnosti romisté
Země: Polsko
Autor: Bartosz, Adam
Bibliografický odkaz: Bartosz, Adam. 2006. Jerzy Ficowski - Sownakuno (1924-2006). Romano džaniben 13 (3): 90–95.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás