english | česky
home

Aktuality

Pojem "učit se" v romštině

Slovesa (syntetická pasiva) jsou uváděna ve východoslovenském, západoslovenském a maďarském dialektu. Zvláště jsou zde uvedeny příklady tvorby a významu syntetických pasiv ve východoslovenském dialektu romštiny (adjektivum + ovel, substantivum + ovel, participium existujících sloves + ovel, participium hypotetických sloves + ovel).
Autorka se věnuje též zvratným slovesům. Text je zakončen úvahou o významu slovesa te sikhľol - znamená spíše naučit se něco spontánně, naproti tomu tvar te sikhavel pes nebo te sikhľarel pes znamená spíše učení záměrné.


1995_3-s.35-40_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 3/1995
Témata: gramatika etymologie
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1995. Pojem "učit se" v romštině. Romano džaniben 2 (3): 35–40.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás