english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Karolem Efraimem Sidonem, / vrchním rabínem v České republice

Úvodník - rozhovor M. Hübschmannové s vrchním rabínem v ČR ze dne 3. března 2000. přináší především rabínovo vyznání, jaké motivy ho vedly a vedou k tomu, že již od 60. let do současnosti poukazuje na špatné postavení romské menšiny u nás. Z rozhovoru se mj. dozvídáme, že se v rabínově rodokmenu vyskytuje příjmení Cikán, jeho rodina byla také spřízněna s potomky jistého Majnuše z Tovačova (manuš - romsky člověk, též název jedné ze skupin Romů žijící hlavně ve Francii). Své snaze Romům pomáhat přiznává jako možný motiv také náhradu za židovský problém. Jeho vztah k Romům dokumentují i dva otištěné rabínovy projevy z poslední doby, ve kterých se vyslovuje na obranu Romů.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Rozhovor s Karolem Efraimem Sidonem, / vrchním rabínem v České republice. Romano džaniben 7 (1): 3–11.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás