english | česky
home

Aktuality

Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech

Autor recenzované knihy, který vychází z teorií analýzy diskurzu, se ve svém posledním díle zaměřuje na analýzy internetových diskuzí týkajících se Romů. S kategoriemi cikáni, Romové, rasisté nebo zastánci Romů pracuje jen jako s objekty utvářenými v diskurzu, ne jako se sociálními skupinami existujícími mimo text. Kniha sice podle autora "není o Romech", rozhodně však poskytuje vhodný rámec pro vnímání romské problematiky v ČR i jinde.

text si můžete stáhnout v 

Publikace: 1/2010
Témata:
Země: Česká republika
Autor: Sherman, Tamah
Bibliografický odkaz: Sherman, Tamah. 2010. Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech. Romano džaniben 17 (1): 89–93.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás