english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Naučená vzájomnosť / (Vzťah majoritnej spoločnosti k Rómom a Židom)

Závěry výzkumu vztahu Slováků z oblasti Kysuc k minoritám Židů a Romů v meziválečném období: zatímco v současnosti je oblast etnicky homogenní, před válkou zde žilo 140 Židů (vlastnili zde většinu živností a nabízeli pracovní místa i Slovákům) a 60 Romů (žili odděleně v chatrčích u lesa, živili se kovářstvím, výrobou metel a pomocnými pracemi v domácnostech). Vztah majority k oběma menšinám lze zjednodušeně shrnout do pojmu "naučená vzájemnost". Informace "o těch druhých"přinášely služky (v případě Židů) a především děti, pro které byly dveře všude otevřené.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Lukšíková, Petra
Bibliografický odkaz: Lukšíková, Petra. 2000. Naučená vzájomnosť / (Vzťah majoritnej spoločnosti k Rómom a Židom). Romano džaniben 7 (1): 52–57.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás