english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Phirav mugo traio kon iek iló romanó / Kráčím životem s romským srdcem

[I walk through my life with a Romani heart]

Ve svém textu autorka (argentinská romská aktivistka a křesťanka) přibližuje projekty, které iniciovala nebo se na nich podílela (výstavu, konferenci, výsledky dotazníkového šetření, vznik keramické dílny, humanitární pomoc v době pandemie Covid-19) a skrze které se snaží zviditelňovat a přibližovat romskou komunitu v Argentině majoritnímu obyvatelstvu.

The author, an Argentinian Romani activist and a member of a local evangelical movement describes the projects that she has initiated or has taken part in (exhibition, conference, demographic survey, ceramic workshop, humanitarian aid during the Covid-19 pandemic). Through these activities, she attempts to make the Romani community in Argentina more visible to the general public.
RDz-2-2021_04_ Infante de Juan.pdf:

Publikace: 2/2021
Témata: romské osobnosti
Země:
Autor: de Juan, Elizabeth Infante
Bibliografický odkaz: de Juan, Elizabeth Infante. 2021. Phirav mugo traio kon iek iló romanó / Kráčím životem s romským srdcem. Romano džaniben 28 (2): 79–93.
Klíčová slova: Romové; Argentina; aktivismus; covid-19
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás