english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

K podmínkám revitalizace ohrožených jazyků

Zánik jazyka je podle autorky jednoznačně ztrátou. Jedinci i celé skupiny přicházejí o těžko nahraditelnou součást identity a o nejúčinnější prostředek reprodukce a zachování své kultury. I romština dnes prochází revitalizací, její užívání je vázáno na konkrétní komunikační situace – na partnerovi komunikace, na prostředí a na tématu.
Autorka v článku popisuje několik projektů zaměřených na revitalizaci ohrožených jazyků, např. popisuje situaci jazyků indiánských kmenů v Kalifornii - Luiseňo a Cupeňo. Nadějí pro záchranu jazyků jsou děti, ovšem aby mohly být ve větší míře vyučovány v mateřských jazycích svých předků, je třeba nejdříve vyškolit dospělé... Revitalizaci musí chtít především samotní lidé, situace irštiny je příkladem, že ani legislativní podpora ohroženého jazyka nemusí zaručit úspěch.
Podmínky vedoucí k úspěchu revitalizace by se daly zevšeobecnit následovně: Musí být splněno zajištění základních životních potřeb, většina komunity musí být motivována a jazyk musí být včas zachycen a zdokumentován.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2007
Témata: vzdělávání Romů sociolingvistika
Země: USA
Autor: Clark-Jiřincová, Helena
Bibliografický odkaz: Clark-Jiřincová, Helena. 2007. K podmínkám revitalizace ohrožených jazyků. Romano džaniben 14 (3): 10–15.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás