english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Memoráty jako zdroj informací o dějinách Romů

Autor zdůrazňuje nutnost využití orální tradice při studiu romských dějin - sám se soustavným sběrem memorátů vztahujících se k období 2. světové války začal zabývat od druhé poloviny 80. let. Často se jednalo o rekonstrukci otřesných životních zkušeností. Někteří pamětníci sdělovali věcné informace bez uceleného děje, jiní naopak dali volný průběh přirozenému vypravěčskému talentu. Rozhovory byly zachycovány buď přímým zapisováním, nebo zaznamenávány na magnetofonové pásky. Při závěrečné redakci se zásahy omezovaly na minimum - docházelo k nim jen tehdy, bylo-li potřebné obsahové uspořádání.


1994_1-s.22-26_Necas.pdf:

Publikace: 1/1994
Témata: historie obecně orální tradice / memoráty
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Nečas, Ctibor
Bibliografický odkaz: Nečas, Ctibor. 1994. Memoráty jako zdroj informací o dějinách Romů. Romano džaniben 1 (1): 22–25.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás