english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Lexika mluvního a slovesného projevu

Autor se pokusil vyložit základní lexikální jednotky mluvního projevu v romštině z hlediska jejich původu. Jazykový materiál, z něhož čerpal lexiku pro klasifikaci a etymologizaci, získal z nejrůznějších romských dialektů zachycených ve slovnících R. Uhlika, N. Boretzkého, G. Calveta a M. Hübschmannové. Slovesa jsou uvedena ve tvaru, v jakém se vyskytují v daném slovníku - v některém funguje jako základní tvar infinitiv, v jiném 1. osoba singuláru. V jednom případě je jako slovníkový tvar zvolen slovesný kořen.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2001
Témata: etymologie
Země: Česká republika
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav. 2001. Lexika mluvního a slovesného projevu. Romano džaniben 8 (1): 61–69.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás