english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sar amen thoda te bešel Kunešovu / Die Umsiedlung unserer Familie nach Kunešov

Rodák z Ihráče Ladislav Goral (od roku 1957 žije v Praze a je členem sekretariátu Rady pro národnosti při Úřadu vlády ČR) vypráví ve svém memorátu o nuceném přesídlení své rodiny do Kunešova u Kremnice. Vypráví také o svém otci-kováři, který byl za války partyzánem a o matce, kterou v roce 1944 zastřelili němečtí nacisté.

Publikace: 4/1994
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Goral, Ladislav
Bibliografický odkaz: Goral, Ladislav. 1994. Sar amen thoda te bešel Kunešovu / Die Umsiedlung unserer Familie nach Kunešov. Romano džaniben 1 (4): –.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás