english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Vyjádření prosby ve dvou romských dialektech

Tento článek pojednává o zdvořilostních způsobech prosby ve dvou romských komunitách – v České republice a v Bulharsku. Tento text byl přednesen v roce 2005 na 5. mezinárodní konferenci o romské lingvistice v bulharském městě Bania. Text je doplněn velkým množstvím příkladů.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2006
Témata: sociolingvistika
Země: Česká republika Bulharsko
Autor: Hübschmannová, Milena Kjučukov, Christo
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena; Kjučukov, Christo. 2006. Vyjádření prosby ve dvou romských dialektech. Romano džaniben 13 (1): 61–74.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás