english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romské letniční hnutí v Čechách a na Moravě: Letmý dotyk tématu

Autorka se snaží odpovědět na otázku, proč se Romové přiklánějí k letničním hnutím, charakterizuje tradiční církve s jejich propracovanými obřady a na druhé straně letniční hnutí s jejich prostorem pro improvizaci, spontaneitou a emocionalitou projevu. V textu nechybí náboženská mapa Čech a Moravy – jsou tu vyjmenována místa, kde působí hnutí ovlivněná letniční spiritualitou a shromažďuje se v nich větší počet Romů.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2004
Témata: zvyky a obřady
Země: Česká republika
Autor: Jurková, Zuzana
Bibliografický odkaz: Jurková, Zuzana. 2004. Romské letniční hnutí v Čechách a na Moravě: Letmý dotyk tématu. Romano džaniben 11 (1): 56–65.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás