english | česky
home

Aktuality

spolek

Zde najdete výroční zprávu spolku za rok 2014

Posláním spolku (dříve občanského sdružení) Romano džaniben je rozšiřovat povědomí o historii, jazyce a kultuře Romů mezi odbornou i širokou veřejností především prostřednictvím publikační a vzdělávací činnosti, a přispívat tak k překonávání bariér plynoucích ze vzájemné neznalosti.

Historie Romano džaniben sahá do roku 1994, kdy přední česká indoložka a romistka Milena Hübschmannová se svými přáteli založila Nadaci Romano džaniben. Ta od roku 2005 do konce roku 2013 existovala pod názvem o.s. Romano džaniben, od začátku roku 2014 jsme (spolek) Romano džaniben.

Téměř výhradní činností sdružení bylo do roku 2005 vydávání stejnojmenného časopisu romistických studií, od roku 2005 se pak věnuje i dalším projektům, většinou edičního a vzdělávacího charakteru.

Členky rady spolku:

Mgr. Lada Viková (statutární zástupce), Mgr. Helena Sadílková, M.A., Mgr. Jiřina Stolařová

časopisˇkrajinou příběhůˇromistické utopieˇostatní projektyˇmetodikyˇo nás