english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

romistické utopie

Přednáškový cyklus Romistické utopie je jednou z vedlejších aktivit redakce časopisu Romano džaniben. Vznikl ve spolupráci se Seminářem romistiky na pražské FF UK v říjnu 2010 a probíhá zpravidla jednou měsíčně v průběhu akademického roku. Z prostředí zaniklého pražského klubu Utopia, který dal sérii název, se cyklus přesunul do Kampusu Hybernská na Praze 1.

Cyklus má tři hlavní cíle:

a) propojit badatele a studenty z ČR zajímající se o romskou kulturu v nejširším slova smyslu
b) umožnit studentům a badatelům prezentovat vlastní bádání či náměty před zasvěceným publikem a získat tak ojedinělou zpětnou vazbu
c) propagovat existenci časopisu Romano džaniben a rozvíjet osobní kontakty s badatelskou obcí v ČR (případně na Slovensku), které lze zúročit v získávání odborných textů pro další vydání časopisu


 

 

 

 


 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás