english | česky
home

Aktuality

projekty

Posláním občanského sdružení Romano džaniben je rozšiřovat povědomí o historii, jazyce a kultuře Romů mezi odbornou i širokou veřejností především prostřednictvím publikační a vzdělávací činnosti, a přispívat tak k překonávání bariér plynoucích ze vzájemné neznalosti.

Téměř výhradní činností sdružení bylo do roku 2005 vydávání stejnojmenného časopisu romistických studií, od roku 2005 se pak věnuje i dalším projektům, většinou edičního a vzdělávacího charakteru.

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás