english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Krajinou příběhů

www.krajinoupribehu.cz

Hlavním cílem webových stránek Krajinou příběhů je poskytnout pedagogům komplexní podporu při výuce romské historie. Sloužit však mohou i všem dalším zájemcům o toto téma. Naleznete zde především multimediální učebnici moderní historie Romů na území České republiky, která je založena na práci s interaktivními mapami a příběhy konkrétních míst a lidí. Vedle toho jsou zde připraveny další doplňkové služby, které by měly pedagogům výuku tohoto tématu usnadnit. Učebnice je součástí projektu Dějiny Romů ve výuce.

O romské historii se toho všeobecně ví jen velmi málo, netýká se však pouze Romů, je součástí historie naší společnosti, ve které již po staletí žijí. Přestože nebo právě proto, že se jedná většinou o momenty, které nejsou pro naši společnost příliš lichotivé, neměly by být zapomínány, ale naopak připomínány a především reflektovány. Zvláště ve světle současného společenského klimatu, kdy dochází k nárůstu xenofobního myšlení, může reflexe historických událostí přispívat nejen k vzájemnému pochopení, ale i k pochopení obecných negativních procesů ve společnosti, které se mohou obrátit proti komukoli.

Na těchto stránkách bychom vás tedy rádi pozvali k reflexi těchto procesů. Nejde totiž o to, jestli se jich účastní v roli pachatelů nebo obětí Češi, Romové, Němci nebo někdo jiný. Důležité je pochopit principy, které k nim vedou a zamyslet se nad tím, zda se něco podobného neděje i dnes. Právě proto, abychom dokázali v dnešním světě hledat skryté významy dějů v našem okolí, zvolili jsme formu vycházky po historických místech a osudech lidí, kteří mezi námi skutečně žili nebo žijí. Můžeme tak vidět proměny těchto míst i osudy lidí v konkrétních dobách.

Na stránkách se podařilo shromáždit unikátní zdroje informací v podobě dobových fotografií, dokumentů, různých dopisů, úředních vyhlášek apod., které nám dávají nahlédnout do pozadí historických událostí, zároveň však nastavují zrcadlo naší současnosti. U velké části dokumentů lze totiž překvapivě snadno vysledovat paralely s dnešní dobou. A právě o jejich reflexi nám jde.

Kromě příběhů míst najdete na stránkách i příběhy konkrétních lidí, kteří se stali obětí, někdy však se svým osudem velmi statečně bojovali a v mnoha ohledech se mohou stát našimi vzory toho, jak se s procesy vyloučení vyrovnávat.

 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás