english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

open access

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI, přičemž jednotlivé autorské texty podléhají veřejné licenci CC-BY. Obsah časopisu je volně přístupný na veřejném internetu a každý uživatel může jeho obsah kopírovat nebo šířit, číst, stahovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků, a to bezplatně, aniž by si předem vyžádal souhlas vydavatele nebo autora. Obsah může být použit k jakémukoli účelu, včetně komerčního využití. Při dalším zacházení s texty předpokládáme ale samozřejmě dodržení etiky vědecké práce.

 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás