english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 oslavila redakce Romano džaniben 30. výročí časopisu debatou: Romský hlas v akademické obci.

 

Co si myslí romští akademici o studiu Romů? Jak přítomnost Romů v akademických kolektivech proměňuje akademický diskurz (projekty, texty, interní debaty)? Jak se romští akademici coby profesionálové svých oborů potýkají s dilematem veřejné prezentace své osoby coby akademika / akademika-Roma? Pozvání do moderované debaty přijali Martin Kaleja, Nikola Ludlová a Roman Koky. Debatu moderovali redaktoři časopisu romistických studií Romano džaniben: Helena Sadílková (Seminář romistiky ÚESEBS FF UK) a Jan Ort (Etnologický ústav AV ČR).

Děkujeme za velice podnětnou diskuzi a početné publikum přímo v sále i on-line!

 

 

 

 

 

 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás