english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Literární výzva časopisu Romano džaniben

Tématu bezpečí bude věnované celé číslo Romano džaniben, které vyjde v druhé polovině roku 2023. Vedle textů o „sekuritizaci“ Romů, tj. umělého vytváření bezpečnostního problému za účelem obhájení protiromských politik, usilujeme v tomto čísle o zprostředkování perspektivy Romů a Romek samotných.

O čem můžete psát

Sledovanou perspektivu (ohrožení) bezpečí můžete zpracovat ve formě reflexe osobní zkušenosti, nebo jiného literárního vyjádření (povídka, báseň apod.).

Můžete sdílet vzpomínku na konkrétní situaci, kdy jste se necítili bezpečně, a připojit osobní reflexi s odstupem času (např. jak Vás či Vaše okolí daná zkušenost ovlivnila; co taková situace vypovídá o životě Romů ve Vašem okolí obecněji).

V případě literárního textu můžete napsat text, ve kterém pocit ohrožení bezpečí ovlivňuje chování postav příběhu. V básni se může jednat o lyrické vyjádření ale i popis osobní zkušenosti. 

Téma (ohrožení) bezpečí vnímáme široce – od situací, kdy je bezpečí jen ve hře (co nedělám, protože to vnímám jako nebezpečné; co dělám, aby nějaká situace byla bezpečnější; jak se situacím, které vnímám jako potenciálně nebezpečné, vyhýbám; co vnímám jako bezpečný sociální prostor atp.) přes důležitá životní rozhodnutí, kdy bezpečí hrálo roli (výběr či změna školy, místa bydliště, zaměstnání atp), až po situace přímého fyzického ohrožení.

Výběr textů

Ze zaslaných textů vybereme ty, které otiskneme v časopise Romano džaniben. Tito autoři budou také honorováni.

Všichni zapojení účastníci/autoři získají zdarma výtisk časopisu.

Své texty v češtině, romštině, slovenštině a nebo v angličtině můžete posílat do 10. 6. 2023 na emailovu adresu: dzaniben@email.cz

Děkujeme, že naši výzvu zvážíte.

 

Redakce Romano džaniben

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás