english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Moje setkání s romano šukar laviben

Článek My Encounters with Romano Šukar Laviben napsala Milena Hübschmannová v roce 1999 pro sborník statí o romské literatuře, který ale dosud nevyšel a editoři jej poskytli sborníku Romano džaniben k otištění. V obsáhlém článku jde o zásadní zhodnocení obsahu i kontextu romské literatury. Milena Hübschmannová se věnuje svým zkušenostem a zážitkům s romskou orální kulturou Romů žijících na Slovensku a v České republice. Text je doplněn nespočtem výtažků z audionahrávek, které v romštině Milena Hübschmannová pořídila, a také např. poezií Margity Reiznerové.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2006
Témata: orální tradice / memoráty literární historie
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2006. Moje setkání s romano šukar laviben. Romano džaniben 13 (ňilaj): 27–60.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás