english | česky
home

Aktuality

romistické utopie

 
Součástí aktivit, které vyvíjí redakce časopisu Romano Džaniben je vedle přípravy samotného časopisu také pořádání volného cyklu Romistické utopie. Přednáškový cyklus Romistické utopie začal v říjnu 2010 a probíhá až na výjimky pravidelně každý měsíc v průběhu akademického roku v prostředí klubu Utopia.

Cyklus má tři hlavní cíle:

a) propojit badatele a studenty z ČR zajímající se o romskou kulturu v nejširším slova smyslu
b) umožnit studentům a badatelům prezentovat vlastní bádání či náměty před zasvěceným publikem a získat tak ojedinělou zpětnou vazbu
c) propagovat existenci časopisu Romano džaniben a rozvíjet osobní kontakty s badatelskou obcí v ČR (případně na Slovensku), které lze zúročit v získávání odborných textů pro další vydání časopisu


 

 

 

 


 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás