english | česky
home

Aktuality

redakce

Složení výkonné redakce:
Pavel Kubaník (šéfredaktor), Helena Sadílková (šéfredaktorka), Lada Viková (redaktorka)
Kontakt: redakce@dzaniben.cz
 
Redakční rada:
Redakční rada časopisu zodpovídá za jeho odbornou a obsahovou stránku. Její členové jsou vybíráni dle svého působení a erudice v jednotlivých vědeckých oblastech, do kterých romistika zasahuje. Redakční rada časopisu navrhuje členy Odborné poradní a konzultační skupiny, kteří jsou odpovědni za posuzeování zaslaných příspěvků v nezávislém recenzním řízení a jejich doporučení či nedoporučení k publikování, přičemž dbá na to, aby ani jeden z recenzentů nebyl ohledně recenzovaného příspěvku v konfliktu zájmů. Zaslané posudky jsou v redakci archivovány.
Konečné rozhodnutí o zařazení odborných příspěvků do recenzního řízení stejně jako o publikaci popularizačních příspěvků je na odpovědnosti členů výkonné redakce.
Redakční rada se schází minimálně jednou ročně a na tomto setkání projednává a schvaluje další směřování časopisu a ediční plán. Členství v redakční radě není honorováno.
 
Redakční rada:
 
Mgr. Michael Beníšek                    
Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, FF UK Praha

 
Jan Červenka, Ph.D.   
Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, FF UK Praha
 
Viktor Elšík, Ph.D.                   
Ústav obecné lingvistiky, FF UK Praha
 
Mgr. Lucie Fuková
 
PhDr. Jana Horváthová                  
Muzeum romské kultury v Brně

 
PhDr. Anna Jurová, CSc.              
Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied

 
PhDr. Arne B. Mann, CSc.              
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
 
Alexander Mušinka, Ph.D.
Ústav rómskych štúdií, Prešovská univerzita v Prešove
 
Tatiana Podolinska, Ph.D.
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
 
Helena Sadílková, Ph.D.         
Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, FF UK Praha; o.s. Romano Džaniben

 
Mgr. Lada Viková                              
Katedra sociálních věd, FF Univerzita Pardubice; o.s. Romano Džaniben

Dipl.-Phys. Peter Wagner              
bývalý šéfredaktor Romano Džaniben
 
 
Odborná poradní a konzultační skupina :
 
Jana Ambrózová, Mgr. Attila Agocs; PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.; Mgr. Michael Beníšek; Matyás Binder; Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.; Mgr. Zuzana Bodnárová; Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.; Dr. Jan Červenka, Ph.D.; Mgr. Pavla Čevelová; Celia Donert, Dr; Mgr. Roman Džambazovič, Ph.D.; Dr. Viktor Elšík, Ph.D.; Dr. Christiane Fennesz Juhasz; Dr. Lászlo Fosztó; Mgr.Milan Fujda, Ph.D.; Petra Gelbart, M.A.; Jan Grill, Ph.D.; Mgr.Markéta Hajská; Ass. Prof.Mag.Dr.Dieter Halwachs; PhDr. Jana Horváthová; Mgr.Tomáš Hrustič, Ph.D.; PhDr. PaedDr. Karol Janas, Ph.D.; PhDr. Anna Jurová, CSc.; PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.; Mgr. Jan Křivan; Bernard Leblon; Mgr. et Mgr. Petr Lhotka; Mgr. Michal Louč; doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; Mgr. Andrea Lvová; PhDr. Arne B. Mann, CSc.; Elena Marushiaková, Ph.D.; Mgr. Marta Miklušáková; Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.; prof. Ctibor Nečas; Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.; Peter Obuch; Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.; Tibor Pintér , Ph.D.; Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., Vesselin Popov, Ph.D.; PhDr. Anna Rácová, CSc.; Mgr. Lukáš Radostný; Mgr. Karolína Ryvolová; Mgr. Lucia Segžová, Ph.D.; Barbara Schrammel-Leber, Mag Dr.phil;  Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.; Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.; Mgr.Marián Sloboda;Mgr. Hana Synková, Ph.D.; Pavla Šimková, MA; PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.; Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, Ph.D.; doc.PhDr. František Vrhel, CSc.; PhDr. Renata Weinerová, CSc.; Mgr. Milada Závodská; Mgr. Eva Zdařilová
krajinou příběhůˇčasopisˇromistické utopieˇostatní projektyˇmetodikyˇo nás