english | česky
home

Aktuality

redakce

Složení výkonné redakce:
Pavel Kubaník (šéfredaktor), Helena Sadílková (šéfredaktorka), Lada Viková (redaktorka)
Kontakt: redakce@dzaniben.cz
 
Redakční rada:
Redakční rada časopisu zodpovídá za jeho odbornou a obsahovou stránku. Její členové jsou vybíráni dle svého působení a erudice v jednotlivých vědeckých oblastech, do kterých romistika zasahuje. 
Redakční rada se schází minimálně jednou ročně. Konzultuje s redakcí sporná témata, budoucí směřování časopisu a poskytuje zpětnou vazbu k aktuálním výdáním časopisu.
 
Redakční rada:
 
Michael Beníšek, Ph.D.                    
Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, FF UK Praha

 
Jan Červenka, Ph.D.   
Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, FF UK Praha
 
Viktor Elšík, Ph.D.                   
Ústav obecné lingvistiky, FF UK Praha
 
Mgr. Lucie Fuková
 
PhDr. Jana Horváthová                  
Muzeum romské kultury v Brně
 
Alexander Mušinka, PhD.
Ústav rómskych štúdií, Prešovská univerzita v Prešove
 
Tatiana Podolinska, PhD.
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
 
doc. Jurina Rusnáková, PhD.
Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre

 
Helena Sadílková, Ph.D.         
Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, FF UK Praha; Romano Džaniben, z. s.

 
Mgr. Lada Viková                              
Katedra sociálních věd, FF Univerzita Pardubice; Romano Džaniben, z. s.

 
 
 
Odborná poradní a konzultační skupina :
 
Jana Ambrózová, Mgr. Attila Agocs; PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.; Mgr. Michael Beníšek; Matyás Binder; Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.; Mgr. Zuzana Bodnárová; Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.; Dr. Jan Červenka, Ph.D.; Mgr. Pavla Čevelová; Celia Donert, Dr; Mgr. Roman Džambazovič, Ph.D.; Dr. Viktor Elšík, Ph.D.; Dr. Christiane Fennesz Juhasz; Dr. Lászlo Fosztó; Mgr.Milan Fujda, Ph.D.; Petra Gelbart, M.A.; Jan Grill, Ph.D.; Mgr.Markéta Hajská; Ass. Prof.Mag.Dr.Dieter Halwachs; PhDr. Jana Horváthová; Mgr.Tomáš Hrustič, Ph.D.; PhDr. PaedDr. Karol Janas, Ph.D.; PhDr. Anna Jurová, CSc.; PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.; Mgr. Jan Křivan; Bernard Leblon; Mgr. et Mgr. Petr Lhotka; Mgr. Michal Louč; doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; Mgr. Andrea Lvová; PhDr. Arne B. Mann, CSc.; Elena Marushiaková, Ph.D.; Mgr. Marta Miklušáková; Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.; prof. Ctibor Nečas; Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.; Peter Obuch; Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.; Tibor Pintér , Ph.D.; Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., Vesselin Popov, Ph.D.; PhDr. Anna Rácová, CSc.; Mgr. Lukáš Radostný; Mgr. Karolína Ryvolová; Mgr. Lucia Segľová, Ph.D.; Barbara Schrammel-Leber, Mag Dr.phil;  Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.; Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.; Mgr.Marián Sloboda;Mgr. Hana Synková, Ph.D.; Pavla Šimková, MA; PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.; Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, Ph.D.; doc.PhDr. František Vrhel, CSc.; PhDr. Renata Weinerová, CSc.; Mgr. Milada Závodská; Mgr. Eva Zdařilová
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás