english | česky
home

Aktuality

Anne Sutherlandová: Romové - neviditelní Američané

Romano džaniben vydal na podzim roku 2014 v edici Droma překlad knihy americké antropoložky Anne Sutherlandové.

Kniha Romové – neviditelní Američané je velmi důkladným, a přitom čtivým popisem života jedné ze skupin amerických Romů, poměrně blízké našim Romům olašským. Vznikla již před více než 40 lety, ale je třeba říci, že u nás dodnes nevyšla žádná srovnatelná studie věnovaná této romské skupině. Sociální antropolog Yasar Abu Ghosh (FHS UK v Praze) o studii říká: Kniha Anne Sutherlandové představuje jednu z průkopnických studií o amerických Romech, která se opírá o dlouhodobý a detailní etnografický výzkum. Tím výrazně vyniká mezi v té době existujícími prameny ke studiu sociálního života romských skupin, a to nejen amerických. Studie je průkopnická hned v několika ohledech: odhlíží od fenoménů, které okolí Romů pokládá stereotypně za klíčové (krádeže, krevní msta apod.) a díky této metodologické obezřetnosti se zaměřuje na sociální organizaci romské kumpanie a na různé mechanismy řešeni vnitřních konfliktů. K těm patří příbuzenský systém stejně jako svébytný „právní“ řád a strategie hlídání hranic mezi Romy a ne-Romy. Z dnešního hlediska je v tradičním holistickém zaměření studie možné shledat určitý přínos, přinejmenším v možnosti komparativního zkoumání různých sfér kultury Romů: od sociální organizace a příbuzenství, přes každodenní ekonomické praktiky a politické mechanismy, až po soubor věr o čistotě a morální ekonomii ve vymezování se vůči neromskému světu. Tak jako se autorka v předmluvě i závěru vyznává z úcty a respektu k Romům, které měla možnost během výzkumu blíže poznat, čtenář pocítí úctu a respekt k autorce samotné: během dvou let nashromáždila velké množství informací, z nichž dokázala sestavit vědecky přínosnou, a přitom čtivou a srozumitelnou studii. Český překlad výběrově doprovázejí poznámky, upřesnění a doplňky, zejména z oblasti etymologie romských výrazů.

Ukázka z knihy ke stažení zde.

Během týdenního pobytu v ČR na konci listopadu 2014 autorka se svým manželem navštívila tři univerzity: FF UP Olomouc, FF UK v Praze a FF UPA v Pardubicích. Na každé z nich měli studenti možnost vyslechnout její přednášku doprovázenou dokumentárním filmem, na němž autorka spolupracovala, na závěr proběhla diskuse.

Záznam z křtu knihy v Knihovně Václava Havla můžete vidět zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotkách: 1) Anne Sutherland (uprostřed), překladatelka knihy Marta Miklušáková (vpravo), tlumočnice (vlevo); 2) s ředitelkou Romano džaniben Ladou Vikovou (vlevo) a moderátorkou křtu Margitou Wagner (druhá zleva); 3) publikum při křtu; 4) autorka při své přednášce na FF UK v Praze; autorka fotografií Jana Šustová

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, za pomoc děkujeme také soukromým dárcům. 

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás