english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

katalog Nacistická genocida Sintů a Romů

V roce 2008 vydalo o.s. Romano džaniben ve spolupráci s nakladatelstvím Argo publikaci o holocaustu Romů a Sintů „Den Rauch hatten wir täglich vor Augen ... – Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma“ („Ten kouř jsme měli denně před očima ... – Národně socialistická genocida Sintů a Romů“), kterou sestavil předseda Dokumentárního a kulturního centra německých Sintů a Romů v Heidelbergu Romani Rose.

Jedná se o katalog ke stálé expozici o Holocaustu Romů v Evropě umístěné v památníku bývalého koncentračního tábora v Osvětimi.

Překladu náročného na odbornou terminologii se zhostil překladatel s praxí – Jiří Ohlídal. Aby terminologie českého překladu odpovídala konvencím české historiografie, byl překlad konzultován i s historikem Petrem Lhotkou.

Publikace vyšla za podpory Ministerstva školství v omezeném nákladu a byla v rámci projektů „Holocaust Romů a Sintů ve výuce“ a „Dějiny Romů ve výuce“ v letech 2008-2011 distribuována primárně do vzdělávacích institucí.

 

V případě zájmu o některý z posledních kusů katalogu se obraťte prosím na: dzaniben(at)email.cz

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás