english | česky
home

Aktuality

historie

U zrodu tohoto dosud jediného romistického časopisu v ČR stála doc. Milena Hübschmannová, zakladatelka romistiky na FF UK v Praze, se svými přáteli - na podobě časopisu se výrazně podíleli romisté Hana Šebková, Edita Žlnayová a v počátcích i Zbyněk Andrš a Ruben Pellar. Skladba redakční rady a technické redakce se v průběhu let obměňovala. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1994, do roku 2002 měl čtvrtletní periodicitu, jednotlivá vydání čítala v průměru 100 stran. Výraznější změny zaznamenal časopis v roce 2002, kdy o.s. Romano džaniben začalo na jeho vydávání spolupracovat s nakladatelstvím G plus G. Od té doby časopis vychází pololetně v průměru o 250 stranách a má současnou grafickou podobu. Milena Hübschmannová redakci časopisu vedla celých 11 let do roku 2005, kdy tragicky zemřela a redakci na následující 3 roky převzal Peter Wagner a v roce 2009 následně Jana Kramářová a Eva Zdařilová.

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás