english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Výuka romštiny v rakouském Burgenlandu – praxe a perspektivy

Romani-Sikajipe ando Burgenland - Praksis taj Perspektivtscha

Učitel romštiny Josef Schmidt a lingvista Michael Wogg shrnují dosavadní vývoj výuky jedné
historicky významné variety, zvané burgenlandská romština neboli roman, kterou se v regionu současné rakouské spolkové země Burgenland (historický název Hradsko) v rakousko-maďarském pohraničí hovoří po minimálně tři století. Především v souvislosti s válečnou tragédií však mluvčí romanu přestali svůj jazyk předávat dále svým dětem a hrozilo, že jazyk zanikne.Tento vývoj se však samotným bugenlandským Romům podařilo zvrátit, když ve spolupráci s lingvisty z Grazu dosáhli nejen kodifikace svého jazyka, ale i vytvoření struktur (včetně učebnic) pro jeho institucionální výuku a další využití.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2007
Témata: vzdělávání Romů
Země: Rakousko
Autor: Schmidt, Josef Wogg, Michael
Bibliografický odkaz: Schmidt, Josef; Wogg, Michael. 2007. Výuka romštiny v rakouském Burgenlandu – praxe a perspektivy. Romano džaniben 14 (3): 46–58.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás