english | česky
home

Aktuality

pro autory

Časopis Romano džaniben je rozdělen na recenzovanou a nerecenzovanou část. Do recenzované části přijímáme studie a materiálové studie, které se zabývají romskou společností, historií, jazykem a kulturou v nejširším slova smyslu. Součástí recenzované části bývá i recenzní článek, tedy obsáhlejší recenze zohledňující širší kontext tématu recenzované publikace. Texty do recenzované části procházejí recenzním řízením

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás