english | česky
home

Aktuality


Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

recenzní řízení

Příspěvky do recenzované části časopisu podléhají před publikováním nezávislému recenznímu řízení. Texty jsou po přijetí redakcí a po vyhodnocení formálních náležitostí šéfredaktorem anonymizovány a předány k posouzení dvěma odborníkům, kteří jsou vybíráni podle zaměření posuzovaného textu. Dalším kritériem je odlišná institucionální afiliace autora a recenzenta. Vypracované posudky příspěvky k publikování doporučí, doporučí po přepracování, nebo nedoporučí. V případě nejasností je text předán k posouzení třetímu recenzentovi. Po posouzení a zapracování případných připomínek recenzentů jsou příspěvky postoupeny k publikování.

Příspěvky zasílejte na adresu: redakce(at)dzaniben.cz

Příspěvky do recenzované části časopisu by se měly přidržovat těchto několika zásad:

•    redakce přijímá texty v českém, slovenském, anglickém a romském jazyce; v jiných jazycích pouze po domluvě
•    příspěvky zasílejte ve formátu doc. nebo rtf.
•    rozsah odborného příspěvku je maximálně 35 normostran bez abstraktu a seznamu literatury
•    součástí příspěvku je abstrakt, seznam použité literatury, klíčová slova k textu a stručná informace o osobě autora
•    abstrakt shrnující základní body textu a jeho závěry by neměl překročit 150 slov, zasílejte jej v českém a anglickém jazyce, v angličtině uveďte nejen abstrakt, ale též název článku a klíčová slova.
•    stručnou informaci o své osobě prosím formátujte následovně:
[AUTOR-celé jméno a titul] je [POZICE] na [NÁZEV INSTITUCE, ODDĚLENÍ]. Email: [EMAIL].
•    hierarchii nadpisů jednotlivých částí nerozlišujte formátováním, ale číselně; hierarchie by neměla být více než třístupňová (např. 1, 1.1, 1.1.1); úvod se nečísluje nebo je uveden číslem 0
•    kurzívou pište jen cizojazyčná slova v textu včetně cizojazyčných citací a dále názvy knih, časopisů, filmů a jiných kompletních děl
•    krátké citace pište v uvozovkách přímo do textu; delší citace pište bez uvozovek do samostatných odstavců odsazených volným řádkem nahoře a dole, s uvedením zdroje na posledním samostatném řádku
•    další formátování (nadpisy, odstavení, odrážky atp.) omezte na minimum
•  pokud je zaslaný příspěvek přepracovanou částí některé dřívější práce, uveďte tuto informaci u nadpisu do první poznámky pod čarou - včetně názvu práce (plný bibliografický údaj uveďte v literatuře)

Dosavadní recenzenti zaslaných textů:

Yasar Abu Ghosh, Evangelia Adamou, Attila Agocs, Gwendolyn Albert, Maria Sierra Alonzo, Jana Ambrózová, Peter Bakker, Márton András Baló, Pavel Baloun, Štěpán Balík, Andrej Belák, Michael Beníšek, Matyás Binder, Stanislav Bohadlo, Zuzana Bodnárová, Ivo Buzek, Tatiana Bužeková, Claude Cahn, Václav Cvrček, Jan Červenka, Anna Červeňáková, Pavla Čevelová, Celia Donert, Vít Dovalil, Ondřej Dufek, Roman Džambazovič, Viktor Elšík, Christiane Fennesz Juhasz, Lászlo Fosztó, Martin Fotta, Victor A. Friedman, Benjamin Frommer, Milan Fujda, Petra Gelbart, Jan Grill, Habiba Hadziavdic, Markéta Hajská, Dieter Halwachs, Martin Havlík, Pavel Himl, Jiří Homoláč, Jana Horváthová, Tomáš Hrustič, Karol Janas, Petr Janeček, Lucie Jarkovská, Zuzana Jurková, Anna Jurová, Jan Křivan, Markéta Křížová, Tomáš Kobes, Stanislav Kokoška, Anna Kusá, Adéla Lábusová, Bernard Leblon, Petr Lhotka, Michal Louč, Dušan Lužný, Andrea Lvová, Arne B. Mann, Nathalie Manrigue, Zdenko Maršálek, Elena Marushiaková, Aidan McGarry, María Mercedes, Marta Miklušáková, Kamila Mrázková, Dana Moree, Marjorie Murray, Alexander Mušinka, Ctibor Nečas, Jiří Nekvapil, Petr Nuska, Peter Obuch, Jan Ort, Nina Pavelčíková, Daniela Pěničková, Tibor Pintér, Tatiana Podolinská, Vesselin Popov, Adam Pospíšil, Anna Rácová, Lukáš Radostný, Jurina Rusnáková, Karolína Ryvolová, Lucia Segľová, Tamah Sherman, David Scheffel, Alena Scheinostová, Barbara Schrammel-Leber, Michal Schuster,  Jaroslav Skupnik, Daniela Slančová, Marián Sloboda, Jiří Smlsal, Marco Solimene, Daniel Soukup, Matěj Spurný, Hana Synková, Edit Szénássy, Marek Szilvasi, Leoš Šatava, Pavla Šimková, Michal Šimůnek, Daniel Škobla, Stefania Toma, Mattias Tydén, Zdeněk Uherek, Bohdan Ulašin, Violeta Vajda, Michal Vašíček, Mercedes Vázquez, Ximena Alba Villalever, František Vrhel, Renata Weinerová, Jakob Wiedner, Sofiya Zahova, Milada Závodská, Eva Zdařilová
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás