english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

nerecenzovaná část

Nerecenzovaná část časopisu vždy obsahuje rubriku recenzí na odbornou literaturu o Romech i romskou beletrii autorů z celého světa. Recenze by neměly přesahovat pět normostran. Recenze se nemusí věnovat pouze nejaktuálnějším titulům. Vedle názoru recenzenta by měly poskytnout také pokud možno neutrální popis tématu publikace a její struktury. Recenze nemají samostatný název, namísto něj uveďte jen jméno autora publikace, její název, vydavatele, sídlo vydavatele a počet stran publikace.

V nerecenzované části dále publikujeme komentované memoráty Romů (často v romštině a překladu do češtiny), komentované historické prameny, portréty romských literátů a výtvarníků spolu s ukázkami z jejich tvorby. Nerecenzovaná část má ovšem poměrně volnou strukturu a dle úsudku redakce časopisu může poskytnout prostor i textům a materiálům jiného druhu.  

Posílejte své tipy a texty na adresu: redakce(at)dzaniben.cz

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás