english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

nerecenzovaná část

V nerecenzované části časopisu publikujeme komentované memoáry Romů (často v romštině a překladu do češtiny), komentované historické prameny, portréty romských literátů a výtvarníků spolu s ukázkami z jejich tvorby. Nerecenzovaná část má ovšem poměrně volnou strukturu a dle úsudku redakce časopisu může poskytnout prostor i textům a materiálům jiného druhu.

 

Recenze knih

Romano džaniben publikuje recenze nejen na odbornou romistickou literaturu z celého světa, ale také na beletrii romských autorů, ojediněle pak na další textové materiály (například zásadní weby s romistickými informacemi). Recenze by neměly přesahovat pět normostran. Recenze se nemusí věnovat pouze nejaktuálnějším titulům. Vedle názoru recenzenta by měly poskytnout také pokud možno neutrální popis tématu publikace a její struktury. Recenze nemají samostatný název, namísto něj uveďte jen jméno autora publikace, její název, vydavatele, sídlo vydavatele a počet stran publikace.

 

Posílejte své tipy a texty na adresu: redakce(at)dzaniben.cz

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás