english | česky
home

Aktuality

nerecenzovaná část

Nerecenzovaná část časopisu vždy obsahuje rubriku recenzí na odbornou literaturu o Romech i romskou beletrii autorů z celého světa. Recenze by neměly přesahovat pět normostran. Recenze se nemusí věnovat pouze nejaktuálnějším titulům. Vedle názoru recenzenta by měly poskytnout také pokud možno neutrální popis tématu publikace a její struktury. Recenze nemají samostatný název, namísto něj uveďte jen jméno autora publikace, její název, vydavatele, sídlo vydavatele a počet stran publikace.

V nerecenzované části dále publikujeme komentované memoráty Romů (často v romštině a překladu do češtiny), komentované historické prameny, portréty romských literátů a výtvarníků spolu s ukázkami z jejich tvorby. Nerecenzovaná část má ovšem poměrně volnou strukturu a dle úsudku redakce časopisu může poskytnout prostor i textům a materiálům jiného druhu.  

Posílejte své tipy a texty na adresu: redakce(at)dzaniben.cz

časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás