english | česky
home

Aktuality

Anketa „Romské reálie“ (stav znalostí romských reálií mezi českými vzdělanci)

Společnost přátel časopisu Romano džaniben, vydavatel romistického časopisu Romano džaniben, provedla sondu, jejímž cílem bylo získat aktuální informace o úrovni znalostí základních romských reálií. Tato anketa byla vytvořena za finančního přispění Evropského společenství. Vycházela z dlouhodobých zkušeností, z nichž vyplývá, že úroveň znalostí o kultuře Romů je velmi nízká i u vzdělané části obyvatelstva.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2003
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Wagner, Peter
Bibliografický odkaz: Wagner, Peter. 2003. Anketa „Romské reálie“ (stav znalostí romských reálií mezi českými vzdělanci). Romano džaniben 10 (3): 45–64.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás