english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

jevend/2003

OBSAH
František Demeter
Pro kerestos khosnoro / Šátek na kříži
7
Zuzana Dubová
Romská žena a romské léčitelství
10
Milena Hübschmannová
Výpověď o romském léčitelství paní Iriny Kudračové
33
Elena Lacková
Ľudové liečenie olašských Rómov východného Slovenska v minulosti
39
Peter Wagner
Anketa „Romské reálie“ (stav znalostí romských reálií mezi českými vzdělanci)
45
Zuzana Kumanová
Tři rozhovory s romskými pamětníky
65
Milena Hübschmannová
Stefan Vali a „malabárská řeč“ tří indických mladíků
73
Karol Janas
Predpoklady pre vznik a organizáciu pracovných útvarov pre Rómov a asociálne osoby v rokoch 1939 – 1942
79
Karol Janas
Pokusy vlády slovenského štátu o likvidáciu obchodu s koňmi v rokoch 1939 – 1941 (mikroštúdia)
89
Peter Wagner
Rozhovor s Emilem Ščukou (pokračování)
107

Životopis a bibliografie doc. Mileny Hübschmannové, CSc
111
Milena Hübschmannová
František Demeter (28.12.1948-29.6.2003)
121
František Demeter
Pal o Somnakuno Sidoris / O Zlatém Sidorovi
129
Vladislav Haluška
Le phraleske / Pocta bratrovi
162
Vladislav Haluška
Subori, sar mek sas / Když ještě soubory bývaly
162
Martin Demeter
Le dadeske / Pocta otci
164
Vladislav Haluška
O Frantas mange anďa gitara / Franta mi koupil kytaru
164
Martin Demeter
Slunce a Láska
165
Mozes Heinschink; Miriam Karoly
Je dobře, že jsou lidé, kteří chtějí vědět, kdo jsem (rozhovor se spisovatelkou a malířkou Ceijou Stojkovou z Rakouska)
167

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
187

Romano džaniben jevend 2003
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás