english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Ohlédnutí za vývojem romského výtvarného umění

V roce 2006 vydalo Muzeum romské kultury souhrnný katalog sbírek romského umění, které muzeum získalo v letech 1991-2005. Tradiční řemeslo a materiál kromě běžné užitné funkce začaly plnit i funkci dekorativní – např. vyřezávané a vypalované lžíce. Odchod do důchodu nebo nezaměstnanost poskytly náhle volný čas, který nemalé množství Romů začalo plnit výtvarnou činností. Podle PhDr. Jany Horváthová lze o romském výtvarném umění na území bývalého Československa ve větší míře hovořit od 90. let. Ke sběru artefaktů docházelo při etnografických výpravách na Slovensko za ukázkami lidových řemesel. Pro izolované, často v chudobě žijící výtvarníky jsou návštěvy muzejních pracovníků velkou motivací – tvoří s myšlenkou, že je o jejich práci zájem (kreslí, malují, vyřezávají, vyšívají). Často své práce přednostně nabízejí muzeu, s nímž dlouhodobě spolupracují.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: výtvarnictví romské osobnosti
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Ryvolová, Karolína
Bibliografický odkaz: Ryvolová, Karolína. 2006. Ohlédnutí za vývojem romského výtvarného umění. Romano džaniben 13 (3): 148–.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás