english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

jevend/2006

OBSAH
Michael Beníšek
Ke kořenům slova ROM
9
Peter Wagner
Gronemeyerovy přetisky raných německých pramenů o Romech
29
Jozef Drenko
Juraj Ihnátko (1840-1885) – priekopník romistiky na Slovensku
59
Ctibor Nečas
Autentická výpověď o cikánské třídě ve Starém Městě
68
Emmanuel Filhol
Dopisy Romů internovaných ve Francii během dvou světových válek
72
Adam Bartosz
Jerzy Ficowski - Sownakuno (1924-2006)
90
Margita Wagner
Příklady dobré praxe ve výuce o holocaustu Židů – inspirace pro výuku holocaustu Romů
96
Andrej Giňa
Andrej Giňa – 1.1.1936 Tolčemeš (Šarišské Sokolovce), okr. Prešov
120
Karin Morávková-Kvapilová
Extrakt z bakalářské práce „Ján Slepčík - Ačo: hudební život“
134
Karolína Ryvolová
Ohlédnutí za vývojem romského výtvarného umění
148
Svetislav Kostić
Jmenné složeniny a víceslovná pojmenování v sanskrtu,hindštině a romštině
152

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
171

Romano džaniben jevend 2006
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás