english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Maxmiliánem Špirou

Maxmilián Špira je z Bardejova, kde před válkou žilo 3.500 Židů a asi 250 Romů. Romské ženy pomáhaly Židům v domácnosti a s dětmi, muži roznášeli zboží do obchodů. Pro Židy (a to zvláště pro chudší) bylo výhodné najímat Romy: jako odměna jim stačilo jídlo domů pro rodinu. A na začátku války, před deportací, u nich ani Slováci pracovat nesměli.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Rozhovor s Maxmiliánem Špirou. Romano džaniben 7 (1): 49–51.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás