english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1-2/2000

OBSAH
Milena Hübschmannová
Rozhovor s Karolem Efraimem Sidonem, / vrchním rabínem v České republice
3

Charta 77 - 4. část
12
Milena Hübschmannová
Vztahy mezi Romy a Židy na východním Slovensku před druhou světovou válkou
17
Milena Hübschmannová
Rozhovor s Jolankou a Aladárem Kurejovými z Podskalky u Humenného
24
Milena Hübschmannová
Rozhovor s Terou Fabiánovou
32
Milena Hübschmannová
Rozhovor s Ilonou Lackovou
39
Milena Hübschmannová
Rozhovor s Deziderem Landou
48
Milena Hübschmannová
Rozhovor s Maxmiliánem Špirou
49
Petra Lukšíková
Naučená vzájomnosť / (Vzťah majoritnej spoločnosti k Rómom a Židom)
52
Ctibor Nečas
Židovští lékaři v cikánských táborech
58
Markus Pape
Michal Bohin, lékař-lidumil
62
Milena Hübschmannová; Zuzana Jurková
Na návštěvě u Vojty Fabiána
66
Ctibor Nečas
Dininy podobizny Romů
68
Jiří Nekvapil
Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989
77
Věra Ščuková
Paramisi pal o bakrane fľakici / Pohádka o ovčích vnitřnostech
88
Martina Ouhrabková
Romské organizace v Austrálii / (Rozhovor M. Ouhrabkové s O. Durkinem)
92
Barbara Scotch
Zlo nevypadá vždy zlověstně
98
redakce
Tera Fabiánová
100
Tera Fabiánová
Ukázka z tvorby
107

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
120
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás