english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Redakce sděluje čtenářům

Povídka Hildy Pášové "Život jde dál" v české a několika romsky psaných verzích. Redakce časopisu očekává, že se čtenáři k jednotlivým verzím kriticky vyjádří.


skenování-komp01.pdf:

Publikace: 4/2000
Témata: literatura - próza
Země: Česká republika
Autor: Pášová, Hilda
Bibliografický odkaz: Pášová, Hilda. 2000. Redakce sděluje čtenářům. Romano džaniben 7 (4): –.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás