english | česky
home

Aktuality

Mediální konstrukce etnicity - případ uneseného novorozeněte

Případová studie nahlíží optikou mediální konstrukce reality a kulturálního pojetí reprezentace na kauzu uneseného romského novorozeněte. Navazuje přitom na poznatky studií reprezentace etnických menšin a Romů v médiích. Triangulací metod analyzuje reprezentaci této události v hlavní zpravodajské relaci České televize a televizí Nova a Prima. Hledá odpověď na otázku „Jaká sociální realita byla konstruována ve zpravodajských příspěvcích o únosu novorozence a „Jak se mediální konstrukce lišily v jednotlivých relacích?“. Text se soustředí na to, jakým způsobem média pracovala s etnicitou aktérů události, současně poukazuje na obecné rysy reprezentace romské menšiny ve zpravodajství a upozorňuje na užívané postupy a znaky, které akcentují stereotypy spojené s Romy ve vědomí majority. Prostřednictvím obsahové analýzy autoři zmapovali všechna sdělení o uneseném dítěti, identifikovali zpravodajské hodnoty, které odvysílané zprávy odrážely, analyzovali citované informační zdroje a zobrazené aktéry události. V kvalitativní části se podrobně zaměřili na tematické rámce, do kterých média zprávy o události ukotvovala. Zatímco dominantním tematickým rámcem komerčních stanic byla rodina a emoční zpracování události do podoby příběhu, televize veřejné služby zdůrazňovala především práci Policie ČR na případu. Podstatnou roli v případu sehrála etnicita uneseného dítěte, se kterou všechny relace pracovaly ambivalentně.


text Renáty Sedlákové a Zuzany Veselkové si můžete přečíst v PDF:

Publikace: 2/2014
Témata: rodinné a komunitní vztahy
Země: Česká republika
Autor: Sedláková, Renáta Veselková, Zuzana
Bibliografický odkaz: Sedláková, Renáta; Veselková, Zuzana. 2014. Mediální konstrukce etnicity - případ uneseného novorozeněte. Romano džaniben 21 (2): 9–43.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás