english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sar o Roma avenas pal o mariben pro Čechi / Jak přicházeli Romové po válce do Čech

Orální historie Ilony Ferkové je o tom, jak se velká část Romů ze Slovenska dostala do Čech a na Moravu. Tři pamětníci pocházející z tehdy málo industrializovaného Slovenska, kde byl nedostatek pracovních příležitostí, se se svými početnými rodinami vypravili do Čech. Mnohdy tyto lidi kontaktovali náboráři rekrutující pracovní síly zejména do oblastí, odkud bylo vysídleno německé obyvatelstvo. Ale často se celé rody rozjely do Čech jenom proto, že se některému příbuznému podařilo najít práci a ubytování. Pro ty Romy, kteří byli ze Slovenska zvyklí na naturální odměňování, byl pravidelný měsíční plat něčím novým a připadal jim jako velké bohatství.


1995_1_2-s.89-95_Ferkova.pdf:


K tomuto textu si můžete také stáhnout metodiku k výuce romštiny:


K tomuto textu si můžete také stáhnout metodiku k výuce romštiny:

Publikace: 1-2/1995
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Ferková, Ilona
Bibliografický odkaz: Ferková, Ilona. 1995. Sar o Roma avenas pal o mariben pro Čechi / Jak přicházeli Romové po válce do Čech. Romano džaniben 2 (1): 89–95.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás