english | česky
home

Aktuality

Charta 77 - 3. část

Třetí část dnes již historického dokumentu č. 23 Charty 77 věnovaného Romům pojednává o tzv. "organizovaném rozptylu", o falešných snahách společenské moci zamezit "nežádoucí migraci cikánského obyvatelstva" a o problémech v oblasti školství. Tento kritický rozbor sociálně politického postavení Romů ve společnosti upozorňoval již před třiceti lety mj. na krátkozrakost tehdejší politiky např. v tom, že neřeší koncepčně vzdělávání Romů, nepřiměřeně velká část romských dětí navštěvuje zvláštní školy aj.


1999_3-4_s.4-8_Charta.pdf:

Publikace: 3-4/1999
Témata: historické dokumenty
Země: Česká republika
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás