english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Pokus o zhrnutie skúseností učiteľa výtvarnej výchovy v rómskej škole

Dnes možno říci světově proslulý učitel výtvarné výchovy ze základní školy v Jarovnicích sepsal své zkušenosti s výukou romských dětí. Jeho žáci pod vedením tohoto učitele vítězí v mnoha světových soutěžích, účastní se výstav. Sajko zde předkládá nejen svou metodiku výuky, dokazuje také, že důvěrně zná problémy "svých dětí" a svým působením se snaží žáky podporovat, aby si uvědomovali vlastní identitu (své romipen), aby tvůrčí činností posilovali svou sebedůvěru. To ostatně nejlépe vystihují otištěné ilustrace.


1999_3-4_s.31-40_Sajko.pdf:

Publikace: 3-4/1999
Témata: výtvarnictví vzdělávání Romů
Země: Slovensko
Autor: Sajko, Ján
Bibliografický odkaz: Sajko, Ján. 1999. Pokus o zhrnutie skúseností učiteľa výtvarnej výchovy v rómskej škole. Romano džaniben 6 (3): 31–40.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás