english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sekuritizace a bezpečnost Romů. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben

[Securitization and security of the Roma. Introduction to the special issue of Romano Džaniben]

Text vymezuje číslo časopisu tématem sekuritizace a bezpečnosti Romů. Předesílá přitom důraz na aktérství samotných Romů, tedy jejich reakce na sekuritizační diskurzy a praxi, ale i způsoby chápání vlastního bezpečí. Autor úvodníku představuje příspěvky obsažené v tematickém čísle a výběrově se věnuje literatuře, která dosud vyšla k příbuzným tématům v kontextu Česka a Slovenska.

The text defines the issue of the journal with the theme of securitization and security of the Roma. In doing so, it emphasizes the agency of the Roma themselves, i.e. their reactions to securitization discourses and practices, as well as their ways of understanding their own security. The author of the editorial presents the contributions contained in the thematic issue and selectively discusses the literature that has been published on related topics in the context of the Czech Republic and Slovakia.
Romano dzaniben_2_2023_Ort_editorial 5-12.pdf:

Publikace: 2/2023
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Ort, Jan
Bibliografický odkaz: Ort, Jan. 2023. Sekuritizace a bezpečnost Romů. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben. Romano džaniben 30 (2): 5–12.
Klíčová slova: bezpečnost; desekuritizace; Romové; sekuritizace
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10515810
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás