english | česky
home

Aktuality

Transformace společnosti v zemích střední Evropy a reakce na nové sociální a politické priority: postavení Romů

Pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, český občan etiopského původu pan Gedlu byl jedním z organizátorů mezinárodní konference "Romské etnikum a multietnicita ve střední Evropě - evropský problém?" (proběhla v prosinci 1998 na zámku Štiřín). Inspirován touto konferencí sepsal pro Romano džaniben odborné a zasvěcené pojednání. Mimo jiné varuje před rostoucím násilím páchaným v dané oblasti na Romech, před apatií a nezájmem státních orgánů i "slušných lidí", rozebírá situaci v oblasti vzdělání (a vzdělávání) Romů, diskriminaci Romů na trhu práce aj. Více méně vítá tlak EU vyvíjený na státy SE, aby tuto situaci řešily (byť tento tlak pramení ze strachu před novodobým exodem Romů z této oblasti směrem na západ). Přesto očekává, že hledání cest v příštích letech bude velmi obtížné.


1999_3-4_s.49-57_Gedlu.pdf:

Publikace: 3-4/1999
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Gedlu, Mesfin
Bibliografický odkaz: Gedlu, Mesfin. 1999. Transformace společnosti v zemích střední Evropy a reakce na nové sociální a politické priority: postavení Romů. Romano džaniben 6 (3): 49–56.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás