english | česky
home

Aktuality

Předmluva

Proč bude vydáván nový romistický časopis? V čem se bude lišit od ostatních? V české společnosti existuje potřeba znalostí o romské kultuře, jazyce a historii. Pedagogické fakulty (konkrétně v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Olomouci a Plzni) začleňují do své výuky budoucích učitelů romistické informace. Předpokládá se, že se budoucí učitelé ve své praxi setkají s romskými žáky.
Po listopadu 1989 došlo na jedné straně k velkému nárůstu etnoemancipačního procesu (organizace, spolky, sdružení). Ale na druhé straně se v mnoha případech ekonomická a sociální situace Romů zhoršila, procento nezaměstnaných Romů je vysoké.
Začal vycházet romský tisk (psaný česky, ale s romskými rubrikami). To vše dokazuje, že se Romové snaží poznat a definovat romipen (romství), poznat vlastní dějiny, o nichž se romský žák ve škole nedozví nic. Časopis Romano džaniben bude psán česky, ale měl by se stát platformou rozvoje romštiny. Měly by v něm být odborné romsky psané statě, ale také romské texty z prostředí, kde je romština základním komunikačním prostředkem i prostředkem vyjádření orální tvorby. Byli bychom rádi, kdyby se z časopisu stala platforma dialogu představitelů různých vědních oborů - historiků, lingvistů, demografů, etnologů a dalších, protože je třeba hledat nejrůznější formy interdisciplinárních přístupů.


1994_1-s.3-7_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 1/1994
Témata: romská média
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1994. Předmluva. Romano džaniben 1 (1): 3–7.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás