english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Předmluva

Proč bude vydáván nový romistický časopis? V čem se bude lišit od ostatních? V české společnosti existuje potřeba znalostí o romské kultuře, jazyce a historii. Pedagogické fakulty (konkrétně v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Olomouci a Plzni) začleňují do své výuky budoucích učitelů romistické informace. Předpokládá se, že se budoucí učitelé ve své praxi setkají s romskými žáky.
Po listopadu 1989 došlo na jedné straně k velkému nárůstu etnoemancipačního procesu (organizace, spolky, sdružení). Ale na druhé straně se v mnoha případech ekonomická a sociální situace Romů zhoršila, procento nezaměstnaných Romů je vysoké.
Začal vycházet romský tisk (psaný česky, ale s romskými rubrikami). To vše dokazuje, že se Romové snaží poznat a definovat romipen (romství), poznat vlastní dějiny, o nichž se romský žák ve škole nedozví nic. Časopis Romano džaniben bude psán česky, ale měl by se stát platformou rozvoje romštiny. Měly by v něm být odborné romsky psané statě, ale také romské texty z prostředí, kde je romština základním komunikačním prostředkem i prostředkem vyjádření orální tvorby. Byli bychom rádi, kdyby se z časopisu stala platforma dialogu představitelů různých vědních oborů - historiků, lingvistů, demografů, etnologů a dalších, protože je třeba hledat nejrůznější formy interdisciplinárních přístupů.


1994_1-s.3-7_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 1/1994
Témata: romská média
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1994. Předmluva. Romano džaniben 1 (1): 3–7.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás