english | česky
home

Aktuality

Antonín Holomek: O mém životě kdybych měl mluvit, tak by to byl román

Rozhovor vedla a úvod a komentář k dialektu pana Antonína Holomka napsala Milena Hübschmannová.
Tento rozhovor byl zaznamenán na magnetofon v červnu roku 1971 v Brně. Pan Antonín Holomek vypráví o svém nesmírně trudném dětství, o dnes těžko představitelné bídě. Ale navzdory osudu dokázal své tři děti vychovat tak, že ve společnosti zaujaly dobré a v případě syna Miroslava i prestižní postavení. Ve svém vyprávění neopominul ani staré romské zvyky a tradice
 


a v DOC:


K tomuto textu si také můžete stáhnout metodiku pro výuku romštiny v PDF:


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2005
Témata: romské osobnosti vzdělávání Romů zvyky a obřady orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2005. Antonín Holomek: O mém životě kdybych měl mluvit, tak by to byl román. Romano džaniben 12 (1): 29–40.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás