english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Antonín Holomek: O mém životě kdybych měl mluvit, tak by to byl román

Rozhovor vedla a úvod a komentář k dialektu pana Antonína Holomka napsala Milena Hübschmannová.
Tento rozhovor byl zaznamenán na magnetofon v červnu roku 1971 v Brně. Pan Antonín Holomek vypráví o svém nesmírně trudném dětství, o dnes těžko představitelné bídě. Ale navzdory osudu dokázal své tři děti vychovat tak, že ve společnosti zaujaly dobré a v případě syna Miroslava i prestižní postavení. Ve svém vyprávění neopominul ani staré romské zvyky a tradice
 


a v DOC:


K tomuto textu si také můžete stáhnout metodiku pro výuku romštiny v PDF:


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2005
Témata: romské osobnosti vzdělávání Romů zvyky a obřady orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2005. Antonín Holomek: O mém životě kdybych měl mluvit, tak by to byl román. Romano džaniben 12 (ňilaj): 29–40.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás