english | česky
home

Aktuality

Niektoré aspekty súpisu kočujúcich osôb v roku 1959

Stať historičky Společenskovědního ústavu SAV Anny Jurové vychází u příležitosti připomínky soupisu Romů v Československu, který byl proveden v únoru 1959 na základě zákona o trvalém usídlení kočujících osob č. 74/1958. Zmíněnému zákonu i soupisu byl na stránkách Romana džaniben prostor věnován již v roce 1994. A. Jurová ve svém příspěvku nyní podrobně analyzuje jak samotný zákon, tak soupis a jeho dopady na postavení Romů v československé společnosti. Perzekuce příslušníků romské menšiny na Slovensku se jeví jako kontinuální bez ohledu na čas a na politicko-společenské režimy.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2009
Témata: historie obecně historické dokumenty
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Jurová, Anna
Bibliografický odkaz: Jurová, Anna. 2009. Niektoré aspekty súpisu kočujúcich osôb v roku 1959. Romano džaniben 16 (1): 13–36.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás